Bestuur

Functie Naam tel. nr. e-mail
Voorzitter,
Commissie nalatenschappen, Veilingcommissie, Veilingmeester, docent BBF, Voorzitter KNBF Regio Brabant:
C.M. van den Bosch 040-2425750 voorzitter@e-f-v.nl
Secretaris: C. van der Woerdt 0499-474800 secretaris@e-f-v.nl
Penningmeester,
Veilinginlevering, Inleveren rondzendboekjes:
ad interim H.L. Smit 040-2014788 zie bij Hoofd Veilingdienst
Vicevoorzitter,
Bibliothecaris, Veilinginlevering, 2e Secretaris, docent BBF:
C.W.G. Mulders 040-2518805 vice-voorzitter@e-f-v.nl
Hoofd Rondzenddienst,
Inleveren rondzendboekjes:
J.W. van den Heuvel 040-2443844 hoofd-rondzenddienst@e-f-v.nl
Hoofd Veilingdienst,
Veilinginlevering, Commissie nalatenschappen, 2e Penningmeester:
H.L. Smit 040-2014788 hoofd-veilingdienst@e-f-v.nl
Bestuurslid, Veilingcommissie, Commissie nalatenschappen F.J.A. van de Laar 06-27862701  

 

 

Secretariaat: Vondelstraat 49, 5691 XB Son en Breugel Tel. 0499-474800, e-mail: secretaris@e-f-v.nl