Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap van de Eindhovense Filatelisten Vereniging bedragen € 31,00 per jaar (2023). Hiervoor krijgt u:

  • Toegang tot de maandelijkse ledenbijeenkomsten en ruilmiddagen
  • Een abonnement op het maandblad Filatelie (een individueel abonnement kost alleen al € 35,00)
  • Zes maal per jaar het convocaat met daarin informatie over de eerstvolgende ledenbijeenkomsten, veilinglijsten etc.
  • Indien gewenst deelname aan het rondzendverkeer
  • Toegang tot en gratis gebruik van onze bibliotheek met een groot aantal werken op filatelistisch gebied
  • Inzage in de Yvert wereldcatalogus met de mogelijkheid om delen gratis te lenen
  • Ondersteuning van erven door de nalatenschapscommissie

Huisgenoten kunnen lid worden als ‘gezinslid’; zij betalen slechts de helft van de contributie. Wel wordt per adres in dat geval één blad Filatelie bezorgd.

Voor meer gedetailleerde informatie zie onder ‘Activiteiten’, voor nadere informatie en/of aanmelden als lid onder ‘Contact’.