Maandagavond

Hoeksteen

Elke eerste maandagavond van de maand, uitgezonderd augustus, vindt er een ledenbijeenkomst plaats in de Hoeksteen, Gerretsonlaan 1A,  5624 JL Eindhoven, tel. 040-2372448.

De zaal is open vanaf 19:00 uur, het officiële gedeelte start om 20:15 uur en het einde is rond 22:30 uur.

Op deze avonden is er altijd een veiling bestaande uit zestig kavels met betere items welke van te voren via een veilinglijst bij de leden bekend zijn gemaakt. Daarnaast is er een zogenaamde na-veiling. Elk lid kan hiervoor bij aanvang van de ledenbijeenkomst maximaal twee kavels inbrengen. Van de kavels wordt een inzetprijs bepaald en na een korte pauze na de reguliere veiling worden deze geveild. De na-veiling kenmerkt zich door een zeer gevarieerd aanbod van zaken die voor het ene lid overcompleet zijn maar voor een ander een buitenkansje kunnen betekenen. Van te voren is nooit te voorspellen wat er die avond aangeboden wordt, verrassend is het altijd.

Op de ledenbijeenkomsten zijn altijd een aantal semi-handelaren aanwezig met een uitgebreid aanbod. Af en toe wordt er een lezing gehouden.

De avond wordt afgesloten met een verloting waarvoor elk aanwezig lid ter plaatse een gratis lot ontvangt. Elke avond worden er postzegelprijzen verloot met een aanzienlijke cataloguswaarde.

Naast dit officiële deel zijn de ledenbijeenkomsten de gelegenheid waarop leden onderling postwaarden ruilen, kennis delen, nieuwtjes uitwisselen of gewoon lekker met postzegels bezig zijn.

De uitnodigingen voor de maandagavondbijeenkomsten ontvangen de leden via het convocaat. Hierin zijn naast mededelingen voor leden ook de veilinglijst(en) plus fotobijlage(n) voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst(en) opgenomen. Het convocaat verschijnt zes maal per jaar en wordt per e-mail of eventueel per post toegestuurd aan de leden. Toezending per e-mail impliceert tevens de ontvangst van de fotobijlagen in kleur.

Elk jaar vindt in de bijeenkomst van april de Algemene Ledenvergadering plaats waarin de jaarstukken behandeld worden en in de bijeenkomst van oktober de ALV waarin o.a. de begroting van het komende jaar behandeld wordt.