Nalatenschappen

De Eindhovense Filatelisten Vereniging kent een Commissie Nalatenschappen.
Deze commissie is bedoeld om als daar behoefte aan is erven te helpen en te adviseren omtrent de verzameling van een overleden lid, .
Helaas zijn er lieden die van de situatie misbruik maken ten koste van de erven.

De E.F.V. biedt gratis haar diensten aan, behoudens reiskosten.

De commissie bestaat uit minimaal 2 ter zake kundige leden, die een integer advies uitbrengen. Zo is het de commissieleden niet toegestaan zelf collecties of delen daarvan onderhands aan te kopen.

Voor verdere informatie zie onsĀ 'reglement Commissie Nalatenschappen'.