Actueel

Tot nader bericht zijn alle bijeenkomsten afgelast. De rondzending is weer opgestart.

Ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan zijn tot nader bericht alle bijeenkomsten van de EFV afgelast (in ieder geval t/m september).

Zodra er weer mogelijkheden zijn om de ledenbijeenkomsten en ruilmiddagen te houden worden de leden geinformeerd en berichten wij dit op deze plaats.

De rondzending is vanaf 15 mei voor de deelnemers die weer mee willen doen herstart. Er is een door de GGD goedgekeurde richtlijn opgesteld voor gedragsregels binnen de rondzending.

 

Schriftelijke veiling: omdat bijeenkomsten nu niet mogelijk zijn is er als alternatief in juli een geheel schriftelijke veiling georganiseerd. Voor de kavellijst en afbeeldingen zie onder activiteiten/veiling.