Veiling

veiling

Elke ledenbijeenkomst op maandagavond worden er een of meerdere veilingen gehouden.

Allereerst de reguliere veiling. Hierin worden een zestigtal betere items, veelal losse postwaarden, geveild. De items zijn van te voren bij de leden bekendgemaakt via veilinglijsten welke bijgevoegd zijn bij de uitnodiging voor de ledenbijeenkomst.

Daarnaast is er doorgaans de zogenaamde na-veiling. Elk lid kan dan maximaal 2 kavels aanbieden die geadministreerd, getaxeerd en verkocht worden en dezelfde avond afgerekend worden met de inzender. De kavels bestaan met name uit al dan niet gevulde albums en stockboeken, kantoorpost, materialen en diversen.

Tenslotte is er af en toe een extra euro-veiling. Ook hierin worden weer zestig kavels geveild die van te voren bij de leden bekend zijn gemaakt. De inzet van elk kavel is in dit geval echter € 1,00.

De EFV kent een geringe commissie van 5% voor koper en verkoper.

Deelname aan de veilingen is voorbehouden aan leden.

Actuele veilinglijst(en) en fotobijlage(n):

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavellijst: November 2023

Kavellijst: December 2023

Kavellijst:

 

Fotobijlage: 

Fotobijlage:

Fotobijlage: