webmaster

Webmaster en Colofon

Hoe contact op te nemen met de webmaster?
De webmaster is bereikbaar via dit mail adres.

Wat doet een webmaster?
Een webmaster beheert de website.
In dit geval de site http://www.e-v-f.nl van de Eindhovense Filatelisten Vereniging.

Onder beheer moet je verstaan:
- het plaatsen van teksten, foto's, etc.
- het doorvoeren van wijzigingen
- beheren van autorisatie
- algemene controle op juist gebruik van de site
- ondersteuning bieden aan andere beheerders

Waarvoor kan ik bij de webmaster terecht?
Voor vragen over mogelijkheden van de site, fouten, ideeën en aanbevelingen.

Disclaimer.
De gebruikers van de site gaan ermee akkoord dat zij alleen toegang tot de site hebben indien zij akkoord zijn gegaan met de volgende gebruiksvoorwaarden.
De gebruikers en bezoekers van de site gaan ermee akkoord dat er geen oneigenlijk gebruik van de website wordt gemaakt. Daaronder wordt verstaan (niet limitatief):
- het verspreiden van virussen en andere schadelijke handelingen voor de website en gebruikers;
- verspreiding van afbeeldingen en of standpunten, in strijd met wet, regelgeving, doelstellingen en goede zeden;
- verspreiding van afbeeldingen en of standpunten, welke door derden als kwetsend of belastend kunnen worden ervaren;
- inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten;
- het verspreiden van politieke of religieuze standpunten of overtuigingen;
- het verspreiden van onzedelijke boodschappen en/of afbeeldingen;
- al het overige gebruik en bezoek, dat door de webbeheerder onwenselijk wordt geacht.

Gebruikers en bezoekers kunnen verkeerde zaken melden bij de webbeheerder. Indien de webbeheerder van mening is dat door een gebruiker of bezoeker wordt gehandeld in strijd met de gebruiksvoorwaarden is deze bevoegd om alle maatregelen te nemen die door de webbeheerder wenselijk worden geacht. Eindhovense Filatelisten Vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor en/of te stellen voor het gebruik van de website.
Vragen? Mail naar: webmaster@e-f-v.nl.

Colofon.
Copyright ©2023.
Webdesign en webontwikkeling: PevaRa
Last updated: 26-05-2016 door PevaRa.

Werk in uitvoering